זכויות הנבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים 

תוכן עניינים

נגה אהרון, עורכת תוכן ראשית.

קיבלתם זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד), לצורך בדיקות כשירות רפואית לנהיגה? אל חשש! זוהי הזדמנות מצוינת לוודא שאתם כשירים לנהוג בבטחה ולשמור על עצמכם ועל שאר משתמשי הדרך.

עם זאת, חשוב שתדעו, יש לכם זכויות! המכון הרפואי לבטיחות בדרכים כפוף לחוקים ותקנות המחייבים אותו לנהוג בכם בכבוד, בשקיפות ובהוגנות לאורך כל ההליך.

הכרת זכויותיכם תאפשר לכם לקבל החלטות מושכלות, לנהל את ההליך בצורה נכונה ואף להגן על עצמכם מפני טעויות או אי צדק. שכן, מימוש זכויותיכם במכון הרפואי לבטיחות בדרכים הינו צעד חשוב בדרך לנהיגה אחראית ושמירה על ביטחונכם ובריאותכם.

מהן זכויותיכם?

בעת זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים קיימות עבורכם זכויות רבות. שכן, זכויות אלו נועדו להבטיח שתקבלו מידע מלא על ההליך בצורה הוגנת ומכבדת ושתהיה לכם הזדמנות להשמיע את קולכם. 

כמו כן, כעת תוכלו לראות את שלל הזכויות המרכזיות אשר קיימות עבורכם בעת זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שכן הכרה של זכויות אלו תוכל לאפשר לכם לעבור את ההליך הנ"ל בצורה הוגנת ובאופן הטוב ביותר עבורכם. 

זכות היידוע

זכות היידוע היא זכות יסוד המוקנית לכל אדם המוזמן למרב"ד לצורך בדיקות כשירות רפואית לנהיגה. שכן, זכות זו מבטיחה שתקבלו מידע מלא ומפורט על כל ההיבטים הרלוונטיים הן בעת הכנה לבדיקה במרב"ד והן עבור קבלת מידע על תוצאות אפשריות של הליך זה.

 • הסבר מפורט על סיבת ההפניה למרב"ד: צוות המרב"ד מחויב להסביר לכם מדוע הופניתם לבדיקה, תוך ציון הגורם שהפנה אתכם (משרד הרישוי, משטרת ישראל, רופא מטפל וכד').
 • תיאור הבדיקות שתעברו: תקבלו הסבר מפורט על סוגי הבדיקות שתעברו, הן במכון והן אצל גורמים חיצוניים במידת הצורך.
 • הסבר על משמעות תוצאות הבדיקות: צוות המרב"ד יסביר לכם כיצד תוצאות הבדיקות ישפיעו על כשירותכם הרפואית לנהיגה ועל האפשרויות העומדות בפניכם.
 • הסבר על ההשלכות האפשריות על רישיון הנהיגה: תקבלו מידע מפורט על ההשלכות האפשריות של קביעת אי-כשירות רפואית לנהיגה, כגון הגבלות נהיגה, שלילת רישיון זמנית או קבועה ועוד.
 • זכות לקבלת מידע בשפה המובנת לכם: אתם רשאים לבקש לקבל את ההסברים בעל פה או בכתב, בשפה העברית או בשפה אחרת שאתם שולטים בה.
 • זכות לקבלת חומר רלוונטי: אתם רשאים לבקש לקבל עותק של חוות דעת מהרופאים אשר בדקו אתכם, פרוטוקול של הוועדה הרפואית וכל מסמך רלוונטי אחר.

זכות השימוע

זכות השימוע נועדה להבטיח הליך הוגן ותקין, תוך מתן הזדמנות לנבדק להציג את טיעוניו, להביא ראיות רלוונטיות ולשאול שאלות בנוגע לממצאי הבדיקות וההמלצות הרפואיות. מטרות עיקריות אלו כוללות:

 • הגנה על זכויות הנבדק: זכות השימוע מבטיחה כי זכויותיו של הנבדק, לרבות זכותו להליך הוגן וזכותו לכבוד האדם, יישמרו לאורך כל הליך הבירור הרפואי.
 • שקיפות וקבלת החלטות מושכלת: זכות השימוע מאפשרת לנבדק לקבל מידע מלא ומפורט אודות הממצאים הרפואיים וההמלצות המבוססות עליהם, תוך מתן אפשרות להביע את דעתו ולהציג ראיות סותרות.
 • מניעת טעויות: קיום דיון פתוח ושקוף בפני ועדה רפואית מקצועית מסייע לצמצם את הסיכוי לטעויות בקבלת החלטות בנוגע לכשירותו הרפואית של הנבדק לנהיגה.
 • קידום אמון הציבור במערכת: זכות השימוע תורמת לחיזוק אמון הציבור במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובמערכת הבריאות בכלל, תוך הבטחת הליך הוגן ושקוף לכל נבדק.

הליך קיום זכות השימוע

הזמנה לשימוע במרב"ד תתקבל בכתב, תוך פירוט מועד הדיון, מקום קיומו והרכב הוועדה הרפואית. הנבדק רשאי להגיע לדיון בליווי עורך דין או רופא מטעמו. במהלך הדיון, תציג הוועדה הרפואית את ממצאי הבדיקות הרפואיות וההמלצות הנובעות מהן. הנבדק יקבל הזדמנות להציג את טיעוניו, לשאול שאלות ולהביא ראיות רלוונטיות.

חשוב לציין כי זכות השימוע אינה מקנה לנבדק זכות ערעור או זכות אוטומטית לשינוי ההמלצות הרפואיות. עם זאת, הדיון בוועדה מאפשר לנבדק להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות ולשפר את סיכוייו לקבל החלטה הוגנת ומקצועית המבוססת על מכלול הנתונים.

זכות הערעור

זכות הערעור מעוגנת בסעיף 36 לחוק הפסיכולוגים, התשנ"ב-1992, החל בשינויים קלים על הליכי הערעור במרב"ד. בהתאם לסעיף זה, רשאי כל נבדק שהוועדה הרפואית קבעה לגביו כי אינו כשיר רפואית לנהוג, להגיש ערעור על החלטה זו בפני ועדת ערר רפואית מיוחדת.

 • מועד הגשת ערעור: תקופת הזמן להגשת ערעור מוגבלת ל-30 ימים מיום קבלת הודעת ההחלטה של הוועדה הרפואית.
 • מי רשאי להגיש ערעור? הזכות להגיש ערעור קמה לנבדק עצמו או לרופא המייצג אותו.
 • אופן הגשת ערעור: הערעור יוגש בכתב באמצעות טופס ייעודי המצוי באתר המרב"ד או במשרדי הרישוי.
 • תוכן הערעור: בבקשת הערעור יש לפרט את נימוקי ההתנגדות להחלטת הוועדה הרפואית. מומלץ לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים, כגון חוות דעת רפואיות, תיעוד רפואי או ראיות אחרות התומכות בטענות.
 • דיון בוועדת הערר: לאחר קבלת בקשת הערעור, תיק הנבדק יועבר לוועדת הערר הרפואית. הוועדה תקיים דיון שבו יינתן לנבדק ולרופא המייצג אותו, אם ירצה בכך, להציג את טיעוניהם.
 • סמכויות ועדת הערר: לוועדת הערר סמכות לאשר את החלטת הוועדה הרפואית, לבטלה או לשנותה.
 • חשיבות ייעוץ משפטי: מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני תעבורה לפני הגשת ערעור. ייעוץ משפטי מקצועי יסייע לנבדק לגבש את טיעוניו בצורה נכונה ויעילה, תוך הגדלת סיכויי ההצלחה בערעור.

זכות ההיוועצות עם עורך דין 

זכות ההיוועצות עם עורך דין הינה זכות יסוד המאפשרת לכם לקבל ייעוץ משפטי מקצועי בכל שלב של ההליך במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד). זכות זו חשובה במיוחד לאור מורכבות ההליכים במרב"ד וההשלכות הכבדות שעשויות להיות להם על רישיון הנהיגה שלכם.

 • ידע מקצועי: עורך דין המתמחה בתחום התעבורה יוכל לספק לכם מידע מקיף ומדויק על זכויותיכם וחובותיכם במרב"ד, וכן על ההליך המשפטי בכללותו.
 • ייצוג משפטי: עורך דין מקצועי יוכל לייצג אתכם בערעור לוועדת ערר, לנהל משא ומתן עם צוות המרב"ד ולטיעון בשמכם בבית המשפט.
 • הגנה על זכויותיכם: עורך דין מקצועי יוכל לוודא שההליך במרב"ד מתנהל בצורה הוגנת ושזכויותיכם אינן נפגעות.
 • השגת תוצאה מיטבית: עורך דין מנוסה יוכל להגדיל את סיכוייכם להצליח בהליך במרב"ד ולשמור על רישיון הנהיגה שלכם.

מתי כדאי להיעזר בעורך דין?

מומלץ להיעזר בעורך דין כבר בשלבים המוקדמים של ההליך במרב"ד, כגון:

 • לאחר קבלת זימון למרב"ד.
 • לפני ביצוע הבדיקות הרפואיות.
 • לאחר קבלת תוצאות הבדיקות.
 • לפני הופעה בפני ועדה רפואית.
 • לפני הגשת ערעור לוועדת ערר.
 • בכל מקרה שבו אתם חשים אי ודאות או אי נוחות לגבי ההליך.

כיצד לבחור עורך דין?

חשוב לבחור עורך דין בעל ניסיון וידע מוכח בתחום התעבורה ובטיפול בהליכים במרב"ד. מומלץ לבדוק את המוניטין של עורך הדין, לקרוא חוות דעת של לקוחות קודמים ולוודא שאתם מרגישים בנוח ובטוחים איתו.

סיכום

בכל זמן שאתם מקבלים זימון לבירור רפואי במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד), עליכם להיות מודעים לזכויות שלכם. המכון חייב לטפל בכם בצורה כבודן ומוכיחה ולספק לכם מידע מלא ושקוף בכל נושא הקשור לתהליך הבדיקה ולתוצאותיה. שכן, יש לכם זכות להביע את דעתכם ולהשתמש בתהליכים מיוחדים אשר מיועדים להגן על זכויותיכם.

אחת מהזכויות החשובות היא זכות היידוע, אשר מבטיחה לכם קבלת מידע מפורט על סיבת הזימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כמו כן, זכות זו מציגה עבורכם את הבדיקות הצפויות והתוצאות האפשריות שלהן.

בנוסף, יש לכם זכות להשתמש בזכות השימוע, שמאפשרת לכם להציג את טיעוניכם ולהביא ראיות רלוונטיות לצורך הליך זה. 

זכות נוספת אשר קיימת עבורכם הינה זכות הערעור, אשר מקנה לכם הזדמנות להתנגד להחלטות ולהגן על עצמכם על ידי הגשת ערעור לוועדת ערר רפואית מיוחדת. 

כמו כן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום התעבורה ובהליכי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. שכן, בעזרת ייעוץ משפטי מקצועי ונכון תוכלו להגן על זכויותיכם מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים באופן מקצועי ולייעל את הסיכויים שלכם להשגת תוצאה חיובית בהליך זה. 

אהתם את הכתבה? מוזמנים להשאיר תגובה:

הירשמו לניוזלטר שלנו

מאמרים נוספים שכדאי לקרוא:

דילוג לתוכן